Aproprijacija sredstava za Sportski centar

Na 34. sednici Opštinskog veća u Rumi kao prva tačka dnevnog reda bila je Odluka o promeni aproprijacije iz dodatnih izvora budžetskih korisnika. Sportski centar Ruma uputio je molbu za promenu aproprijacije zbog neophodnih sredstava u visini od milion i 600.000 dinara. Taj novac je potreban Sportskom centru za troškove struje, vode i sredstava za održavanje bazena. Jednoglasnom odlukom većnika usvojena je odluka o promeni aproprijacije.