Projekat uređenja socijalne inkluzije

Opština Irig, Centar za socijani rad Opštine Irig i Humanitarna organizacija “Dečije srce” realizuje projekat “Uređenje socijalne inkluzije dece i odraslih sa invaliditetom kroz uvođenje novih socijalnih usluga”. Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije, u okviru IPA programa “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”.