Priprema pčela za zimovanje

Kao su pčelinje paše privedene kraju, sada pčelari rade na pripremanju društava za zimski period. Najboljom hranom za zimovanje pčela smatra se prirodni cvetni med. Pčele bolje zimuju na svetlijem nego na tamnijem medu. Za zimu nije dobar med koji se odlikuje povećanom sklonošću ka kristalizaciji, jer takav med postaje nedostupan pčelama i zimi one uginu od gladi. Otuda, iskusni pčelari pripremaju zimsko-prolećne zalihe hrane za pčele blagovremeno, tj. početkom glavne paše, kada obično nema medljike.