Predavanje – Crtačka škola u Rumi

U okviru rumskog “Kulturnog leta” u Zavičajnom muzeju u Rumi održano je predavanje pod nazivom “Iz školskih anala – crtačka škola u Rumi”. Predavanje je održao muzejski savetnik Dragomir Janković, a odnosi se na crtačku školu koja je postojala početkom 19. veka.

Zavičajni muzej u Rumi za  posetioce pripremio je predavanje pod nazivom “Iz školskih anala – crtačka škola u Rumi” koje je održano u prostoru muzeja. Predavanje je držao muzejski savetnik Dragomir Janković. Tema predavanja odnosi se na školu crtanja koja je postjala početkom 19. veka i trajala 77 godina.

U pitanju je specijalizovana škola, kojom je uvedena promena školskog sistema. Ono što je interesantno, iako je škola bila vezana za umetnost, uvedena je iz ekonomskih razloga. Ovo je prvo predavanje ovog tipa koje je održano u okviru “Kulturnog leta”.

Drugi deo predavanja održaće se, takođe, u Zavičajnom muzeju u Rumi, a biće vezano za istoriju školstva, uopšteno o svim školama koje su postojale u Rumi u 18. i 19. veku.