Potraživanja prema “Mostogradnji”

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Ruma usvojena je odluka o davanju saglasnosti na otpis i konverziju potraživanja Opštine Ruma prema Građevinskom preduzeću “Mostogradnja” a.d. iz Beograda. Kаo i u slučаju “Mitrosremа” usvojena je Odluka kojom se daje saglasnost na konverziju potraživanja Opštine Ruma u trajni ulog i kapital GP “Mostogradnja” a.d.