Nove kuće za raseljena lica na teritoriji Opštine Irig

U okviru Regionalnog stambenog programa realizuje se izgradnja montažnih kuća za raseljena lica. U pitanju je projekat Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije. Na teritoriji Opštine Irig je ukupno sedam porodica ostvarilo pravo na dodelu kuće, a u zgradi Opštine Irig uručeni su ključevi vlasnicima tri kuće.

Opština Irig je izrazila spremnost da pomogne raseljenim licima. Od ukupno sedam kuća, koje se grade na teritoriji opštine, tri su spremne za useljenje porodica, a preotale četiri će uskoro biti završene. Porodicama su omogućeni paketi građevinskog materijala.