Krompirov moljac

Krompir najveći problem može da ima sa moljcem. Obavezno je u cilju očuvanja krompira praćenje štetočine tokom vegetacije, postavljanjem feromonskih klopki, čime se može na jednostavan način utvrditi pojava i brojnost leptira mužjaka. Treba saditi samo zdrave i neoštećene krtole. Obavezan je i plodored sa usevima koji nisu domaćini moljcu krompira, kao i suzbijanje korova domaćina moljcu i samoniklog krompira u polju. Od agrotehničkih mera treba primenjivati zagrtanje krtola. Za sada nema registrovanih insekticida za suzbijanje moljca krompira.