Donacija Kancelariji za mlade

Fondacija “Ana i Vlade Divac” donirala je sredstva za opremanje Kancelarije za mlade. Ukupna vrednost donacije, kojom je Kancelarija opremljena nameštajem i tehničkim uređajima, iznosi pet hiljada dolara.

Kancelarija za mlade Opštine Šid opremljena je novim nameštajem i tehničkim uređajima, zahvaljujući Fondaciji “Ana i Vlade Divac”. Grant je obezbeđen u okviru projekta pomoći lokalnim zajednicama u vanrednim situacijama, i to je potvrda dosadašnje dobre saradnje koju je Fondacija “Divac” imala sa Kancelarijom za mlade Opštine Šid.

Donirana sredstva u iznosu od pet hiljada dolara iskorištena su za kancelarijsko i tehnološko opremanje Kancelarije za mlade i omogućiće nastavak rada u punom kapacitetu.

Kancelarija za mlade Opštine Šid i dalje će aktivno nastaviti da sarađuje se Fondacijom “Ana I Vlade Divac” i da učestvuje u akcijama u kojima je potrebno angažovanje volontera.