Odobrena sredstva za relizaciju projekta “Svest za virtuelni svet”

Centru za socijalni rad Opštine Irig odobrena su sredstva za relizaciju projekta pod nazivom “Svest za virtuelni svet”. Projektna aktivnost odnosi se na edukaciju dece školskog uzrasta starosne granice od 8 do 14 godina, a cilj je prevencija nasilja nad decom putem interneta.