Sednica Opšitnskog veća

Za sutra je zakazana sednica Opštinskog veća u Šidu na kojoj bi trebalo da bude utvrđen predlog odluke o završnom konsolidovanom računu Opštine Šid za prošlu godinu te predlog rešenja o imenovanju direktora u JKP “Standard” i “Vodovod”. Između ostalog, većnici bi trebalo da donesu i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, Opštinskom pravobranilaštvu i stručnim službam te Pravilnik o utvrđivanju ekonomske cene usluge pomoći u kući i kriterijuma za učešće korisnika usluga u ceni usluge. Pored toga biće utvrđen i Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u K.O Adaševci.