Sastanak sa novim predsednicima Saveta MZ

Predsednik Opštine Ruma, Slađan Mančić, održao je danas prvi sastanak sa predsednicima Saveta mesnih zajednica.

Nakon održanih izbora i imenovanja novih predsednika za Savete mesnih zajednica Opštine Ruma, održan je i prvi sastanak na kojem su predsednici Saveta predočili stanje i probleme predsedniku Opštine, Slađanu Mančiću.

Od dvadeset predsednika Saveta bilo je i onih koji su ponovo izabrani i time dokazali da nisu izneverili poverenje svojih meštana.

Predsednik Opštine, Slađan Mančić, je istakao da među izabranim predsednicima ima dosta novih i da je to dobro za rad Opštine. Na sastanku su izneta tekuća pitanja koja će se rešavati u narednom periodu.

Prema rečima predsednika Opštine, Slađana Mančića, ovakvi sastanci, na kojim će se iznositi problemi mesnih zajednica će se i ubuduće održavati, jer je to najbolji način za funkcionisanje jedne lokalne samouprave.