Usvojen budžet

Na 20. sednici Skupštine opštine Pećinci usvojen je dnevni red gde je kao druga tačka bilo razmatranje Predloga i donošenje završnog računa budžeta Opštine Pećinci za 2016. godinu. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu doneta je jednoglasno.  Izveštaji su bili upotpunjeni napomenama u kojima su istaknuta odstupanja od odobrenih aproprijacija vezanih za završni račun budžeta za 2016. godinu.