“Školica života”

Predškolska ustanova “Vlada Obradović Kameni” odelenje u Donjem Tovarniku završnom priredbom pripremno-mešovite grupe promovisala je važnost ranog razvoja i uključivanja dece u vaspitno-obrazovni sistem. U saradnji sa “Školicom života” Fondacije Novak Djoković i Centrom za interaktivnu pedagogiju održana je priredba  koja je zamišljena tako da predstavlja evaluaciju rada i produkte razvoja u vidu poligona kojim deca prolaze. U “Školicu života” uključene su škole, predškolske ustanove, Dom zdravlja i druge institucije Opštine Pećinci.