Sanacija divljih deponija

Skoro 4 miliona dinara Opština Irig je obezbedila za sanaciju divljih deponija u Irigu i selima Šatrinci i Krušedol. Prethodno je uređena deponija na ulasku u banju Vrdnik. Za opstinu koja je prvenstveno okrenuta ka turizmu ovo je izuzetno važno pitanje, jer bez čiste i uređene životne sredine razvoj turizma nije moguć.

U predhodnom periodu lokalna samouprava sa inspektorom za zaštitu životne sredine Opština Irig je utvrdila čak 16 divljih deponija na teritoriji opštine. Izvršena je sanacija deponije na ulasku u banju Vrdnik, a potom je konkurisano za sredstva za rešavanje ostalih deponija.

Odobrena su sredstva od 3.900.000 dinara za sanaciju deponije na ulasku u Irig, ali i za sela Šatrinci i Krušedol. Sredstva je odobrila Pokrajinska Vlada u saradnji sa Opštinom Irig.

Opština Irig pored sanacije radi i na prevenciji od ponovnog pojavljivanja deponija, obezbeđenjem terena na kojim se javljaju, kao i apelom na nesavesne građane.