Raspodela dobiti

Prema odluci o raspodeli neraspoređene dobiti za 2016. godinu preduzeća “Srem gas” iz Sremske Mitrovice, neto dobit iznosi 17 785 241,00 dinara. Ta dobit biće raspoređena uplatom na propisan račun za uplatu javnih prihoda u visini od 8 892 607,00 dinara, a isto toliko će biti raspoređeno u rezerve preduzeća. Odluka o tome dobila je saglasnost osnivača, lokalne samouprave.