Još jedan pokušaj

Grad Sremska Mitrovica sufinansiraće sa 100 000 dinara bračni ili vanbračni par ili parove u procesu vantelesne oplodnje, koji su prethodno iskoristili tri mogućnosti koje finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje. Za sada je izdvojeno u te namene ukupo 400 000 dinara. Grad je doneo odluku o tome na održanoj sednici Skupštine, a starosna granica za žene u tom slučaju pomera se sa 42 na 45 godina. Lokalna samouprava na taj način pruža mogućnost parovima za još jedan pokušaj ostvarivanja potomstva. Ukoliko se ova mera pokaže kao popularna, načelnik resorne gradske uprave istakao je da će se obezbediti dodatna sredstva.