Ječam u proizvodnji

Kako bi prehranili stoku poljoprivrednici farmeri moraju da proizvedu deo hrane na poljima. Ječam je jedan od kultura koja se koristi u ishrani stoke i njoj se posvećuje deo posebne pažnje. Agrotehnika je ispoštovana i očekuje se dobar rod.

Za dobar stočni potencijal neophodna je kvalitetna hrana kažu farmeri. Za to je opet potrebno sa njive proizvesti deo prehrane, jer finansijski bi bilo jako teško kompletnu hranu obezbeđivati samo i isklučivo kupovinom. Ječmu se posvetila sva neophodna nega i sada se očekuje da priži svoj maksimum.

Agrotehnika mora biti ispoštovana u celosti, jer nema dobrog roda ukoliko se nešto izostavi, smatraju poljoprivredici, a potvrđuju i stručna lica. Samo jedan promašaj u kombinaciji sa lošijim vremenskim prilikama zna da bude izuzetno uticajan na prinos.

Ječam je jedna od ključnih žitarica u ishrani svinja. Ječam sadrži veliki procenat proteina. Zbog toga, proteinski dodatak može biti u manjem obimu nego kada se u ishrani koristi kukuruz, kaže struka.