Zaštita od korova u kukuruzu

U zavisnosti od vremena setve i izbora hibrida kukuruz se nalazi u različitim fazama razvoja. Korovi su nešto sa čime treba voditi intenzivnu borbu u narednom periodu, jer vremenske prilike pogoduju razvoju ove štetne pojave na parcelama. Stručnjaci savetuju da se odrade split aplikacije, dva tretmana, kako bi se postigao veći efekat u suzbijanju korova. Na tržištu je širok spektar preparata koji se mogu primenjivati sve do 8 lista na parcelama.