“Školica života” dala dobre rezultate

Preuzeta fotografija

Na održanom sastanku u Opštini Pećinci predstavnika lokalne samouprave i Fondacije Novak Đoković, zaključeno je da je projekat “Školica života” u okviru koje su adaptirane i opremljene nove prostorije vrtića u Donjem Tovarniku i realizovana radionica za roditelje pod nazivom “Podrška ne perfekcija” značajno doprinele da se veći broj dece uključi u program predškolskog obrazovanja i da se Opština Pećinci pokazala kao pouzdani partner u realizaciji projekta. Opština Pećinci se takođe pokazala kao Opština koja ima dobar osnov za uključivanje predškolske ustanove u dalje aktivnosti ka realizaciji nove strategije predškolskog obrazovanja i vaspitanja.