Sadnja duvana

Kultura koja gotovo uvek ima siguran plasman je duvan. Međutim u procesu stvaranja kvalitetnog roda treba dosta truda i rada. Poslovi koji se obavljaju zavise i od vrste duvana koji se uzgaja. Sadnja je otpočela pre 15-ak dana, ali je zbog vremenskih kolebanja prolongiran i trenutno su proizvođači u Sremu na oko 60 posto posla.

Vegetacioni period duvana se deli na 2 dela: period proizvodnje rasada i period razvića u polju. Da bi se razvijao na polju pre sadnje rasad je proizveden u plasteniku. Sada je optimalni period za sadnju kažu duvandžije koje su odradile dobar deo posla na uzgoju do sada, putem plivajućeg sistema u kontejnerima u plasteniku.

Za sadnju na polju se koriste ujednačene i zdrave biljke sa čvrstim stablom i dobro razvijenim korenom. Posao je težak, ali se na kraju isplati, jer je plasman robe za razliku od vremenskih prilika jedino siguran i zagarantovan.

Nakon sadnje na polju poslovi ne prestaju. Duvandžije će morati da se posvete tretmanima na suzbijaju korova hemijskim ili mehaničkim putem. Kultiviranje je nešto što sledi nakon nedelju-dve od sadnje, a iduća kultivacija kada biljke porastu na oko 30 cm visine.