Rekonstrukcija spomenika

Radove na sanaciji i restauraciji spomenika Sloboda, koji se nalazi na iriškom vencu, danas je obišao Dragan Popović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. On je zajedno sa direktorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Ljubišom Šulajom, obišao započete radove na restauraciji postamenta i platoa sa kojim se startovalo 22. marta.