Protiv korova u soji

Nakon nicanja, soja se protiv korova može tretirati od prve do treće troliske. Tretmani posle treće troliske soje po pravilu izazivaju abortiranje prvih formiranih cvetova. Suzbijanje korova predstavlja problem, jer je sama biljka soje dosta nežna, naročito u ranim fazama razvoja useva, jer ne obezbeđuje zasenjivanje korova, kao što to čini suncokret. Za primenu u soji nema herbicida sa širokim spektrom delovanja koji može pokriti većinu širokolisnih korova, zato se uvek pribegava kombinacijama različitih herbicida. Period između prve i treće troliske soje traje dvadesetak dana, i često postoji potreba za korektivnim tretmanom protiv širokolisnih korova.