Projekat Pomoć u kući

U Šidu je u toku javni poziv za izbor pružaoca usluge u okviru projekta Pomoći u kući. Početak rada gerontodomaćica na području šidske opštine planiran je nakon završetka postupka za izbor ovlašćenog pružaoca usluga. Negovateljice bi, kako se očekuje, sa radom počele krajem juna.