Pomoć interno raseljenim licima

U Gradskoj kući u Rumi potpisani su ugovori za dodelu pomoći porodicama interno raseljenih lica za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje na teritoriji opštine Ruma. Ugovore je potpisalo 6 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije u iznosu do 200.000 dinara.

U okviru programa pružanja pomoći prognanim i raseljenim licima potpisan je ugovor sa šest interno raseljenih lica sa teritorije Kosova i Metohije koji sada žive na teritoriji opštine Ruma. Dodeljena sredstva će, kako kažu, biti iskorišćena u ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, a na taj način sebi ostvariti dodatne prihode za život.

Potpisivanje ovih ugovora je važan trenutak i za samu Opštinu, jer na ovakav način pružanja pomoći stvaraju jednu zadovoljnu lokalnu zajednicu.

Kako je najavljeno iz Gradske kuće u programu koji se radi u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice lokalna samouprava će nastaviti da daje svoj doprinos.