Dobra poreska politika

Na održanoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Opštine Ruma, kao prva tačka dnevnog reda bio je izveštaj o izvršenju budžeta za prva tri meseca 2017. godine. Na sednici je zaključeno da Opština Ruma sprovodi dobru poresku politiku i da je izvršenje izvornih prihoda koji su najvažniji za budžet u skladu sa ciframa o budžetu za 2017. godinu.