Zaštita na polju

Posle setve, a pre nicanja kukuruza neophodna je zaštita od korova. Tretman treba obaviti pre padavina, kako bi dejstvo primenjenih preparata imalo što bolji efekat. Najčešći i najširi metod primene herbicida za suzbijanje korova u kukuruzu je posle setve, a pre nicanja kukuruza. Korovske biljke su ozbiljna konkurencija gajenim biljkama u uzimanju vode i hranjivih materija i zauzimanju životnog prostora. Prisustvo korova u usevu značajno smanjuje prinos, a vrlo često na zakorovljenim njivama i nema prinosa. Opširnije na ovu temu sa stručnjacima u okviru emisije “Paor” i rubrike koja je posvećena oglednom polju kukuruza.