Upoznavanje sa “Teslom”

Srednja tehnička škola “Nikola Tesla” iz Sremske Mitrovice danas je otvorila vrata za sve zainteresovane potencijalne buduće učenike. Oni su organizovali promotivne štandove obrazovnih profila, odnosno smerova koje ova škola nudi za upis. Na taj način gosti su mogli da se upoznaju sa predmetom izučavanja trogodišnjih i četvorogodišnjih smerova. Dan otvorenih vrata i sutra će se održavati tokom čitavog dana.