Sredstva za izgradnju kanalizacije

Opštini Pećinci odobrena su sredstva po Konkursu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu za izgradnju fekalne kanalizacije u Donjem Tovarniku. Bespovratna sredstva dodeljena u iznosu od 20 miliona dinara odnose se na izgradnju prve faze kanalizacije u kojoj će lokalna samouprava učestvovati sa 5 miliona dinara.