“Evropska škola debate”

U Sremskoj Mitrovici realizovana je “Evropska škola debate”. Kancelarija za mlade Grada Sremska Mitrovica je organizator. “Evropska škola debate” je projekat koji sprovode Informacioni centar EU i udruženje građana “Otvorena komunikacija”, uz podršku Delegacije EU u Republici Srbiji. Cilj projekta jeste edukacija srednjoškolaca o EU, procesu evropskih integracija Republike Srbije i veštinama debatovanja. Učesnici su srednjoškolci.