Program uređenja poljoprivrednog zemljišta

Odbornici lokalnog parlamenta u Šidu usvojili su Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu. Ovaj program prethodno je dobio saglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Skupština Opštine Šid usvojila je Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu. Ovim programom utvrđuje se korišćenje ukupno 6.540 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Usvajanjem Programa zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta na području šidske opštine, stiču se uslovi za pokretanja razvoja ove oblasti poljoprivrede, kako na godišnjem, tako i na dugoročnom planu. Jedan od pravaca razvoja Opština Šid vidi u privlačenju investitora u oblasti poljoprivrede.

Usvajanjem Programa uređenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od strane lokalnog parlamenta, stiču se uslovi za preduzimanje svih radnji predviđenih programom.