Rizik od infekcija u jabuci

Jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi od punog cvetanja do precvetavanja. U jabukama je konstatovano povećanje procenta dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke koji se kreće preko 40% u pojedinim regionima. Ovako visoki procenti dozrelosti pseudotecija ukazuju na sposobnost gljive da u uslovima padavina oslobađa veliki broj askospora. Uzimajući u obzir najavljene padavine, od 16. aprila se prognozira intenzivno oslobađanje askospora i visok rizik od infekcija čađavom pegavosti lista i krastavosti plodova. Dani koji su pred nama su kritični u zaštiti jabuke od ovih prouzrokovača plodova jabuke.