Radovi u paradajzu

Paradajz je najtraženije letnje povrće. Proizvođači znaju da nega ove biljke podrazumeva nekoliko poslova koje treba redovno obavljati, kako bi se stabljike bogatile krupnim crvenim plodovima. Nakon što rasada dostigne visinu od 30-40cm, paradajz treba pričvrstiti za potporne stubove, štapove, kočiće, najlon-veze. Pored toga važan posao je i kidanje zaperaka kako bi se omogućio pravilan razvoj i dobar rod čemu se ovih dana poklanja pažnja u plastenicima.

Vezivanje paradajza primenjuje se kod visokih i poluvisokih sorti i najbolje je biljku obaviti uz kanap. Ovaj posao je u toku u plastenicima u cilju omogućavanja nesmetanog rasta i dobrog prinosa. Pored toga, radi se već i na kidanju zaperaka koji ukoliko se ostave na stablu mogu da umanje rod i zaradu.

Zaperke je najbolje kidati tek kad se pojave, dok su još uvek mali i nisu osnovnoj grani iscrpeli mnogo hrane i vitalnosti. Takođe, redovno je i navodnjavanje u zatvorenom prostoru i prihrana za bolji razvoj, ali i zaštita od bolesti.

Za plasteničku proizvodnju najbolje je koristiti kvalitetan pikirani rasad paradajza, jer samo tako se postižu dobri rezultati, ističu povrtari koji se već duži niz godina zbog isplativosti i bave ovom proizvodnjom.