Radovi na južnoj strani podvožnjaka

Na gradilištu podvožnjaka ostalo je još oko 50% posla kako bi se završili radovi na gornjoj ploči objekta. Sa severne strane završeni su svi predviđeni poslovi u ovoj fazi, a na ulazu sa južne strane trebalo bi da se napravi još oko 50 metara ploče pešačke staze. Takođe je ostala još jedna kampada od 6 metara, kao i podizanje potpornih zidova. Izvođač radova kaže da očekuje da će na na jugu ovi poslovi biti završeni do sredine maja.