Nastavak projekta “Pomoć u kući”

Opština Šid ove godine planira da sredstva za socijalnu politiku iz nadležnog ministarstva usmeri ponovo na uslugu pomoći u kući namenjenu starim i nemoćnim licima. S’ obzirom na povećanje sredstava, u planu je da ova usluga traje najmanje šest meseci.

Opština Šid je tokom prošle godine realizovala projekat pod nazivom “Pomoć u kući” u okviru kojeg je zbrinuto više od 160 korisnika, koji nisu u stanju da se brinu o sebi samostalno – stara, bolesna i nepokretna lica. Stariji sugrađani više su nego svesni potrebe da postoji ovakva usluga.

Na osnovu kvaliteta realizacije prošlogodišnjeg projekta, Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku svrstalo je Opštinu Šid u red opština koje su na najkvalitetniji način utrošile transferisana sredstva. Ove godine opredeljeno je više od šest miliona dinara što će omogućiti proširenje projekta i angažovanje većeg broja negovateljica.

Projekat “Pomoć u kući” mogao bi da zaživi već krajem maja meseca, nakon završetka javne nabavke za izbor organizacije koja poseduje licencu za pružanje ove vrste usluga.