Kontrola razvoja šećerca

Kukuruz šećerac u blizini Šida na otvorenom polju nalazi se u fazi oko 3 lista. Kako bi se proizveo šećerac visokog kvaliteta usev se navodnjava usled nedostatka vlage u zemljištu, jer period iza nas nije obilovao padavinama. Kontrola insekata i bolesti u proizvodnji nešto je na čemu se bazira trenutni posao, kako bi se adekvatno reagovalo u cilju ostvarivanja kvaliteta.

Šećercu se ovih dana dosta poklanja pažnje na proces navodnjavanja. Pre svega zbog činjenice da je zrno ove biljke smežurano sa manje skroba u želji da se kod šećerca izbegnu problemi sa klijanjem i nicanjem. Ipak, sam proces se sprovodi obazrivo, jer ukoliko je zemljište prevlaženo može doći do propadanja semena pre nego što temperature zemljišta postanu optimalne za dalji rast i razviće.

Kontrola insekata i bolesti u proizvodnji organskog šećerca se bazira na prevenciji. Cilj je izgraditi izbalansiran, zdrav sistem u kojem će biljke imati odgovarajuće uslove za razvoj, a zemljište da bude u dobrom stanju u kojem se brojnost štetnih organizama kreće u prihvatljivim granicama.

Raspoloživost hranjivih materija i vode u ovom periodu u značajnoj meri determiniše visinu i kvalitet prinosa. Kontrola korova je takođe jedan od najvećih izazova u proizvodnji šećerca. Pre setve, zemljište treba obrađivati nekoliko puta kako bi se isprovociralo nicanje korova.