Izveštaj o radu Pravobranilaštva

Odbornici Skupštine Grada Sremska Mitrovica usvojili su na sednici i Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva za prošlu godinu. U toku 2016. godine Gradsko pravobranilaštvo u Sremskoj Mitrovici u radu je imalo ukupno 1157 predmeta. Od tog broja rešeno je 1010, a nerešeno je ostalo 147 predmeta. Između ostalog, zabeleženo je 103 upravna predmeta, 10 izvršnih, a Pravobranilaštvo je postupalo u 62 predmeta, po osnovu davanja pravnog mišljenja.