Cenovni skok kukuruza na berzi

Rast potražnje kukuruza na samom kraju nedelje doprineo je cenovnom skoku na Produktnoj berzi, pa je tako nedeljni ponder iznosio 17,49 din/kg bez PDV-a. Cena pšenice je veoma stabilna, ove nedelje prosečna cena je 17,50 din/kg bez PDV-a. Cena zrna soje se nije menjala. Realizovana cena u kupoprodajnom ugovoru je iznosila 47,00 din. Prometovana je i sojina sačma sa 44% proteina, čija je cena u proseku iznosila 48,40 din/kg bez PDV-a.