Čekanja za teretnjake

Na graničnom prelazu Šid – Tovarnik teretna vozila na izlasku iz zemlje čekaju oko dva sata. Međuzona je puna, a granični organi sa hrvatske strane diktiraju tempo kontrole i ulaska kamiona. U putničkom saobraćaju nema čekanja, niti dužih zadržavanja.