Zaštita voća

Na području Srema breskva i nektarina se nalaze u fenofazi bubrenja pupoljaka. Porast temperature nakon kišnog perioda usloviće brže kretanje sokova i intenzivnije kretanje vegetacije breskve. Kod sorata koje su u fazi bubrenja ubrzo se očekuje i kretanje vegetacije, a time će se stvoriti i povoljni uslovi za infekciju prouzrokovačem kovrdžavosti lista breskve. Stručnjaci savetuju tretmane u cilju zaštite ukoliko nisu obavljeni.