Usaglašene mere agrarne politike

Vojvođanski sekretar za poljoprivredu mr Vuk Radojević za novu “Temu”, između ostalog, govori o dobroj saradnji koja postoji sada između Sekretarijata i Ministarstva poljoprivrede. U prilog tome navodi činjenicu da su ovog puta, u interesu pre svega poljoprivrednika, usaglašene mere agrarne politike koja se sprovodi u Vojvodini, odnosno Srbiji.

“Tema” se emituje četvrtkom od 20 časova.