Tretmani jabuka

Na terenu Srema jabuka se nalazi u fenofazi od pucanja pupoljaka do fenofaze mišje uši. Najavljene padavine i temperature koje su iznad 10 stepeni celzijusa mogle bi stvoriti uslove za ostvarenje infekcije fitopatogenom gljivom Venturia prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Proizvođačima se od strane stručnjaka preporučuje tretman preparatima na bazi bakar-hidroksida. Uz preparat na bazi bakra potrebno je dodati i preparat na bazi mineralnog ulja radi suzbijanja prezimljujućih formi štetnih insekata kao što su jaja crvenog voćnog pauka, jaja lisnih vašiju.