Tim za ocenjivanje

Tim za spoljašnje ocenjivanje posetiće Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici od drugog do petog aprila ove godine. Naime, Opšta bolnica je ušla u proces dobijanja nove akreditacije, te je na osnovu člana 241 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova doneo Plan ocenjivanja za Opštu bolnicu Sremska Mitrovica. Najpre će, prema tom planu, obaviti pregled dokumentacije, a zatim obići odeljenja: Pedijatrija, Laboratorijska dijagnostika, Urgentni prijem, Ginekologija, Hirurgija i drugo.