Sve veći broj radnika iz susednih opština

Oko 500 radnika iz susednih sremskih opština svakodnevno putuje na posoa u neku od rumskih kompanija. Takođe, kompanija “Hačinson” koja posluje u Rumi, dobila je priznanje za 2016. godinuj od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, kao najbolji preduzetnik sa najvećim brojem novozaposlenih na neodređeno vreme što govori u prilog činjenici da se smanjuje stopa nezaposlenosti u Rumi.

Broj od nešto više od 5.000 nezaposlenih lica u rumskoj opštini u konstantnom je padu. Takođe, u poslednje vreme beleži se sve veći broj radnika iz susednih sremskih opština koji posao pronalaze u Rumi.

S’ druge strane, kompanije izlaze u susret radnicima koji dolaze iz susednih opština.

U Rumi će kroz program javnih radova kroz tri programa biti angažovano 85 nezaposlenih lica, dok je program stručne prakse i dalje u toku.

Sve boljoj poslovnoj klimi koja vlada u rumskoj opštini u prilog govori i činjenica da oko 500 radnika iz susednih sremskih opština svakodnevno putuje na posao u neku od kompanija u Rumi.

Nedavno otvoreni drugi pogon kompanije “Hačionson” koji je najbolji poslodavac u 2016. godini dobivši priznanje Nacionalne službe za zapošljavanje koji je zaposlio najveći broj lica, 180 na neodređeno vreme. U Sremu je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno 22.000 lica što je za 14 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine.