Sufinansiranje investicija u pčelarstvo

Pčelari imaju priliku da unaprede svoju proizvodnju koristeći bespovratna sredstva preko konkursa za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2017. godini koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Na ovaj način zainteresovani mogu doći do novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Podršku u iznosu do 100.000 dinara pčelari mogu ostvariti za nabavku novih pčelinjih društava. S’ druge strane ako je u pitanju nabavka opreme za pčelarstvo po jednoj prijavi ne može se preći 300.000 dinara. U pitanju su bespovratna sredstva za podršku investicija i subvencionišu se do 50% od ukupne vrednosti investicije. Pčelari podržavaju ovu meru podrške razvoju pčelarstva.

Za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznaju se samo oprema i pčelinja društva koja su nabavljena posle 01.01.2017. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2017. godine.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica – nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:
1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih
gazdinstva i nalaziti se u aktivnom statusu,
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa
teritorije AP Vojvodine, s’ tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji
jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine,
3. podnosilac prijave mora imati upisano minimum 10 košnica pčela u Upravi za trezor

U cilju pomoći pčelarima da ostvare pravo na subvencije u lokalnim sredinama su na raspolaganju poljoprivredne kancelarije. U Sremskoj Mitrovici taj posao sprovodi Agencija za ruralni razvoj Grada koja pruža svu neophodnu logistiku.

Prijave s’ potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Poštom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, ili lično na pisarnici Pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova do kraja maja meseca.