Sredstva za crkve i verske zajednice

U Opštini Šid raspisan je konkurs za dodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama. Sredstava se dodeljuju za investicione radove, izgradnju novih objekata i obnovu postojećih, te realizaciju kulturnih i naučnih programa. Rok za prijavu na konkurs je 24.mart do 15 časova. Na osnovu predloga Komisije za raspodelu sredstava verskim zajednicama konačno rešenje o raspodeli sredstava crkvama i verskim zajednicama doneće opštinsko veće u Šidu.