Rumska škola preventivno protiv ranog napuštanja škole

U rumskoj poljoprivrednoj školi održana je završna konferencija projekta “Međusektorsko traganje za načinima prevencije ranog napuštanja škole” u kome je ova rumska škola jedna od ukupno pet učesnica projekta iz Srbije. Događaju su prisustvovali pored Nacionalnog tima projekta i socijalni partneri škole, stručni saradnici, učenici i nastavnici.

Rumska poljoprivredna škola kao učesnica Međunarodnog Evropskog projekta na završnoj Konferenciji predstavila je realizaciju razvijenih metodologija kojima se bori protiv osipanja učesnika, odnosno napuštanja obrazovanja pre sticanja diploma.

U toku osnovnog obrazovanja oko 15 odsto učenika napušta obrazovanje, 2 odsto je onih koji ostaju samo na osnovnom obrazovanju, dok u srednjim školama od 8 do čak 30 odsto učenika napušta obrazovanje pre sticanja diploma.

Istraživanja koja su pokazala da pozitivna školska klima, gde učenici imaju dobar odnos i poverenje sa nastavnim osobljem imaju i bolja školska dostignuća, te je i manji procenat napuštanja škole.

Rumska poljoprivredna škola kao jedina takva u Sremu predstavila je uz pomoć projekta realizovan informator, kao i učenički kutak sa ciljem da učenici kvalitetno provedu vreme pauze, odnosno dok čekaju prevoz posebno u vreme zimskog perioda.