Ruma uspešna u popisu objekata

U opštini Ruma od početka godine popisano je 4344 nelegalno izgrađenih objekata što sada čini više od 6.000 popisanih objekata u opštini, a to je čini jednom od uspešnijih lokalnih samouprava koji proces legalizacije privode kraju. Prihod od taksi ostvarenih na osnovu ove procedure od početka godine do danas iznosi 819.000 dinara.