Dva investiciona projekta

Na zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je Predlog rebalansa budžeta za 2017. godinu. Razlog izmene budžetskih sredstava su kapitalni investicioni rashodi koji menjaju prvobitni budžet u korist dva investiciona projekta koja se tiču infrastrukture značajne za razvoj pećinačke opštine.