Realizacija projekta

Opština Šid je u okviru projekta prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina “Odgovor na vanredne situacije – SADA”, koji finansira Evropska unija, nabavila IT opremu, kompjutere i projektore. Cilj projekta je jačanje saradnje i adekvatno opremanje i usavršavanja jedinica za zaštitu i spasavanje kako bi se unapredila efikasnost hitnog odgovora u slučaju prirodnih katastrofa.