Rad na crno

Iako su Zakonom o radu predviđene visoke kazne za rad na crno, poslodavce i dalje ne prežu od toga da radnike angažuju bez prethodnog potpisivanja ugovora o radu. Proveravali smo kakva je situacija na području Sremskog okruga.

Inspekcija rada je u prva dva meseca ove godine na području Srema izvršila 200 nadzora poslodavaca. Prilikom kontrola pronađeno je 52 lica na radu na crno, uglavnom u građevinarstvu i ugostiteljstvu. Iako svesni da je ovaj oblik zapošljavanja za njih nepovoljan, radnici i dalje pristaju na rad na crno, ali o tome nevoljno govore.

Protiv poslodavaca koji su angažovali radnike na crno podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka. Zaprećene kazne za poslodavce kreću se i do 2 miliona dinara. Za isti prekršaj predviđena kazna za preduzetnike je 500 hiljada dinara.

Vreme koje radnik provede u radu na crno, kako kaže, vreme je koje niko ne može da mu nadoknadi, to je vreme bez penzionog, bez socijalnog osiguranja, upozorio je Aleksandar Vulin, ministar za rad.

“Upozoravamo sve poslodavce, vodite računa da radnike prijavite, da ih zaposlite u skladu sa svim zakonskim propisima, jer se na taj način izbegavaju povrede na radu i problemi koje sigurno morate da imate sa državom ukoliko ne poštujete zakonodavstvo ove zemlje. Još jednom apelujem na poslodavce i sindikate da svi zajedno radimo u istom pravcu – što više zaposlenih radnika, to više bezbednih radnika i to je uspešnija Srbija”,rekao je Vulin.

Vlada Srbije je 2017. proglasila godinom borbe protiv sive ekonomije. U skladu sa tim plan Inspekcije rada je da sve deletnosti pojača nadzorom u oblasti rada na crno.